Nakladatelství

vzniklo jako literární odnož F341 o. s., jehož posláním bylo mimo jiné pomáhat na svět neobvyklým uměleckým projektům a hledat v kultuře neotřelá mezižánrová spojení. Vznikem samostatného nakladatelství, jež se specializuje a hodlá nadále specializovat na v Čechách dosud neznámá díla velikánů světové literatury a předkládat je čtenáři v dosud netušených souvislostech, se poslání F341 prakticky naplnilo nejlépe, jak mohlo, a jeho ochranných křídel, za něž redakce co nejupřímněji děkuje, nadále není třeba.

Redakční práce

stojí na mnohaletých zkušenostech profesionálních publicistů a zcela v duchu původního zaměření se hodlá opírat také o spolupráci s renomovanými umělci, jejichž setkání nad knížkami by dosud jen málokdo čekal. Příkladem za všechny budiž naše spolupráce se sochařem a malířem Janem Řeřichou, kumštýřem světového formátu, jenž coby výtvarník dosud neproslul snad jen na poli knižní tvorby, a vynikajícím fotografem Jiřím Stachem, osobností české fotografie 2006, jenž naopak za sebou ohromný úspěch (k němuž mu gratulujeme, pokud jsme tak ještě neučinili) v témže oboru má. V roce 2006 jím byla těžko docenitelná obrazová publikace Natura Magica. Budeme si považovat za čest, když se právě takové osobnosti budou scházet při práci nad našimi knížkami. Netřeba snad více zdůrazňovat, že ediční plán tvoříme tak, abychom vám nabízeli něco, co ve své knihovně zcela jistě nemáte.

Redakční stránky

vás chtějí zpravovat nejen o našich knižních titulech, ale o všem zajímavém, na co při své redakční práci narazíme, souvisejícím i zdánlivě nesouvisejícím; chtějí být zpravodajstvím nejen z naší redakce, ale ze světa literatury a kultury slova vůbec, zpravodajstvím o všem důležitém i nedůležitém, co se semele, než vám budeme moci nabídnout další pěkný titul. Budeme hrdí, když vám stránky, jež si právě prohlížíte, přinesou informaci nebo pobavení, i když si u nás nic nekoupíte. A vděční za vaše reakce a připomínky. Ze všeho nejvíc přejeme sobě i vám příjemnou zábavu a dobré čtení.